Välkommen
till Nordiska Unipol AB!

Sedan 1972 har vi funnits på den svenska marknaden och sålt polska kemikalier till både stora industrier och små företag inom hela Skandinavien och delar av Europa. 

Vi representerar polska producenter av kemikalier och plastprodukter. Vår huvudpartner och ägare är Ciech SA i Polen – ledande producent av soda samt många andra bas- och industrikemikalier i Europa.

I vårt nuvarande sortiment har vi soda (tung och lätt), salt tabletter , vaccum salt,kalciumklorid, svavel, kaustiksoda, natriumbikarbonat samt olika folier. Dessutom kan vi erbjuda en hel rad andra kemikalier, alkoholer och även basoljor. På vår hemsida kan du hitta specifikationer samt SDB för våra viktigaste produkter.

Kontakta oss gärna om du har en förfrågan om kemikalier, även om de inte finns med på vår produktlista. Vi har ett gott samarbete med flera polska producenter och kan ta fram offerten på de flesta kemikalier. Vi kan leverera med bil, båt eller tåg, allt efter kundens önskemål.

Target marknadssegment

R

Hushåll, vägbyggen och kemi

R

Jordbruk och livsmedelsproduktion

R

Färger, lacker och lösningsmedel

R

Kosmetika och läkemedel

R

Vatten och avloppsteknik

R

Plast, gummi och raffinering och petrokemisk industri

R

Glas och keramikindustrin

R

Papperstillverkning och träförädling

R

avfallshantering och förbränning av avfall